Kategorija: Moj poklic

Filozof 0

Filozof

Filozof Srednješolski učitelj poučuje filozofijo na gimnaziji v 3. ali 4. letniku. Dijake usmerja v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje, spodbuja razmislek o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave. Srednješolski učitelj filozofije se...

Novinar 0

Novinar

Novinar Novinarjev izdelek je objavljena informacija v pisnem, televizijskem ali elektronskem množičnem mediju. Od njene pravočasnosti, zanimivosti, točnosti in pomembnosti je odvisno zadovoljstvo bralcev, poslušalcev in gledalcev. Osnovne delitve delovnih področij pa so: časnikar...

Arhitekt 0

Arhitekt

Arhitekt Arhitekt dela načrte za gradnjo novih objektov, stanovanjskih naselij, hiš, drugih zgradb in spomenikov ali za spremembo že obstoječih. Arhitekt dela načrte za nove stavbe in spreminja podobo starih. Nove stavbe so lahko...

Turistični vodič 0

Turistični vodič

Turistični vodič  Kot vodič je normalno, da ves čas potuješ po svetu. Torej vodiš ljudi po večih državah, kontinentih. Vendar moraš za to imeti tudi znanje večih jezikov, jih obvladati. Zgodovina ti prav tako...